Drůbežářská literatura (Poultry books)

Seznam drůbežářské literatury:

Drůbežnictví - J.H.Hušek - 1864

Drůbežnictví – kuří dvůr – Dumek - 1878

Hospodářské drůbežnictví na základě našich poměrů a potřeb - Suchánek - 1894

Drůbež jak nejvhodněji a nejlépe upravovati se má - Dumková - 1890

Drůbežnictví – chov husí,kachen,jakož i labutí - Dumek

Drůbežnictví - Řezáč,Datel - 1895

Nemoci drůbeže a jich léčení - Jeřábek - 1895

Umělé líhnutí kuřat - Čech - 1898

Nemoci drůbeže - Orlová - 1899

Zdárný chov drůbeže - Jeřábek - 1899

Langshan - Potůček - 1900 15 stran

Chov drůbeže – Šafránek - 1900

Výkrm drůbeže - Krutzner - 1900

Výnosný chov drůbeže - Škoda - 1900 150 stran

Chov nosných slepic - Havelka - 1901

Chov drůbeže –Němec – 1903

Návod k chovu drůbeže - Jeřábek - 1905 15 stran

Chov drůbeže - Kaulfus - 1905

Chov drůbeže - Benč - 1905

Abc našeho drůbežnictví – Krutzner – 1906

Vejce - Benč - 1907

Žír a zpeněžení drůbežnických produktů - Jeřábek 1907 24 stran

Přirozené i umělé líhnutí drůbeže – Jeřábek – 1909

Význam chovu drůbeže, jeho dějiny a nová doba - Jeřábek - 1910  24 stran

Drůbežnictví - J.K.Řezáč přepracoval J. Krützner - třetí vydání - 1911

Výnosný chov drůbeže - Škoda - 1913  150 stran

Úprava drůbeže v kuchyni – Červinková – 1914

Americké drůbežnictví - Janák - 1918

Konservování vajec – Černý – 1918

Úspěšný výkrm hospodářské drůbeže – Rosam – 1918

Nemoci domácí drůbeže – MVDr. Dvořáček – 1920

 

Příručka pěstitele drůbeže - František Pavla - 1920

Chov perliček,krůt a pávů – Dvořáček – 1921

Venkovská hospodyně v praksi - Krmení a ošetřování drůbeže i hus – Černý – 1921

Stanovy drůbežnické jednoty republiky Československé - 1921

Moderní drůbežnictví - kreslová - 1922 80 stran

Drůbež – Bauše – 1922

Vejce - Benč - 1922 61 stran

Chov drůbeže – Chmelař – 1922

Plymouthka – Dvořák – 1923

Kniha o drůbežnictví – Dvořák – 1924

Rachitis u kůru domácího - Kučera - 1924

Výnosný chov drůbeže – Škoda – 1924

Úvahy o stavu a potřebách Československého drůbežnitví - Kuklová - 1924 48 stran

Drůbež a neodvislost – Liska – Voňka – 1925

První pomoc při onemocnění drůbeže - Dvořáček - 1925

Kapounování Drůbeže - Hanslian - 1926

Kontrola nosnosti drůbeže - Tumlířová - 1926

Průvodce plemeny drůbeže 1 – Josef Vrbka – 1926

Průvodce plemeny drůbeže 2 – Josef Vrbka – 1926

Der Einflus des Hyperthyereoidismus auf Wachstum und Pigmentierung des Gefieders bei ausgewachsenen Hühner - Podhradský - 1926

Über den Eintlus des Hyperthyreoidismus und des Hyperthymismus auf Reifung, Wachstum und Pigmentierung des Gefieders bei ausgewachsenen Hühner - Kříženecký, Podhradský - 1927

Umělé líhnutí drůbeže a odchov mláďat - Dadák - 1927

Jak posuzovati nosnost drůbeže podle vzhledu a tvaru těla – ing.Dr. Tumlířová – 1928

Racionálný chov sliepok – Szabo – 1928

Bílá Leghornka – Novotný – 1930

Poučení o racionelním chovu slepic - Holub - 1930

Umělé líhnutí drůbeže a odchov mláďat - Dadák - 1931

Umělé líhnutí a odchov kuřat – Novotný – 1931

 

O získávání, sušení, přípravě a zpracování husích kůží - Hlouška - 1933 8 stran

Drobež na rolníckom dvore – ing.Svozil – 1933

Nový způsob kapounování - ing.Svoboda = 1933

Srovnání vývoje a produktivnosti domácí české husy s jinými rasami hus v Čechách chovanými – ing.Dr. Hlouška – 1933

Česká husa – Dr. Ing. Hlouška – 1934

Hydinárská farma - Schurman - 1934

Stavba a vnitřní zařízení kurníků svazek 1 a 2 - Ing Karásek - 1934

Rhode Islandka čili Červenka – Novotný – 1935

Slepičí hospodářství při rodinném domku – Urbanová – Pořízková – 1935

Několik poznámek k našemu chovu hus – doc.Dr. Hlouška – 1936

Praktické drůbežnictví – Novotný – 1936

Drůbežnictví v Československu - Mácha - 1937

Jak správně krmit drůbež – ing Kříženecký – 1937

Selské drůbežnictví - Novák - 1938

Konservace vajec povrchovým povlakem – Cuřín – 1939

Drůbežnictví pro hospodyňské školy a rolnické statky – Koníčková – 1940

Ceník družstvo hospodář Milotice nad Bečvou - 1940

O uzení husího masa - Hlouška - 1940

Plemena drůbeže v Čechách a na Moravě – Sedlák – 1940

Rentabilita zemědělského drůbežnictví – Ross – 1940

Praktické drůbežnictví - Žižka - 1940

Slepice Rhode - Islandské čili červenky - Hrbáček - Vrla - 1940

Vlašky,Leghornky bílé,Americké a Minorky – Hrbáček – Vrla – 1940

Wyandotky bílé a plymutky žíhané - Hrbáček - Vrla - 1940

Kniha o drůbežnictví – Dvořák - 1947,1941

Za lepší budoucnost našeho drůbežnictví – Mates - 1941

Chov hus – Drápela – 1942

Jak zvýšit užitkovost selského chovu drůbeže – ing.Dr. Svoboda – 1942

Kapounování jednoduchým způsobem – MVDr. Koplas – 1942

Úspěšný chov drůbeže - Deyl - 1943

Moderní chov užitkové drůbeže – Collignon – 1944

Praktické drůbežnictví – Žižka – 1944

Stavby a přestavby kurníků – Kamseder – 1944

Drůbežnictví pro hospodyňské školy a rolnické statky – Koníčková 1946

Česká husa – Doc. Dr. Hlouška - 1947

Drůbežnictví – Vít – 1947

Chov drůbeže – ing.Pacholíková – 1947

Chov drůbeže – Vrbka,Podhradský – 1947

Sborník drůbežnicko-drůbežářského učiliště ve Frývaldově – 1947

Stavby a přestavby kurníků – ing Špera – 1947

Zdravá drůbež – Kučera – 1948

Kapounování drůbeže – Kučera - 1948

Chov drůbeže - Vrbka,Podhradský - 1949

Drůbež v hospodářství - ing. Eduard Svozil - 1949

Směrnice pro posuzování plemenných kohoutů na nákupních trzích - 1949  15 stran

Podmínky pro uznávání plemenných chovů slepic – 1949

Organizace drůbežnictví v sovchozech – Kondraťjuk – 1950

Vitamíny v živočišné výrobě - Zubrilin, Zafren - 1951 - 48 stran

Husí a kachní farmy –Gofman – Nikitin – Šapovalov – 1951

Nemoci drůbeže – MVDr. Veselý – 1951

Základy hydinárstva - Gofman, Trumov, Kovnackij - 1952 161 stran

Biologická kontrola líhnutí – Otrygaňjev – 1953

Drůbeží nemoci naše chovy nejvíce ohrožující a boj proti nim - Fiala - 1953

Chov drůbeže – Trunov – Kovnackij – Gofman – 1953

Chov krůt - Prevo - 1953

Chov drůbeže v kolchozech - Polivanova - 1953 N

O chovu krůt - Červinka - 1953

129 kilogramů masa od jedné kachny za rok – Krikun – 1953

Polní chov drůbeže – Penionžkevič – Saveljev – Grigorjev - 1954

Směrnice pro hodnocení /bonitaci/ plemenné drůbeže - Volavka - 1954 47 stran

Zkušenosti dobrých chovatelů drůbeže - Buchníček - 1954

Elektrické liahne – Maar – Országh – 1955

Hospodářská plemena drůbeže - ing.Svozil – 1955

Chov drůbeže v JZD 2 díl - 1955 - ing Hlouška a kolektiv - 1955

Chov kachen - Mátl, Kalina - 1955

Kapounování jednoduchým způsobem – MVDr. Koplas – 1955

Krmení drůbeže – ing.Kozák – 1955

Vývoj kuřete – Vojtíšková – 1955

Výživa a krmení drůbeže – Kučer,Kozák - 1955

Zootechnika drůbeže – kolektiv – 1955

Chov drůbeže v JZD 1 díl - ing Hlouška a kolektiv - 1956

Směrnice o plemenářské práci v chovu vodní drůbeže a krůt - 1956

Kniha o drůbeži – kolektiv – 1956

Kniha o hydine – kolektiv – 1956

Plemenná kniha drůbeže – ing.Mikešová – 1956

Nové poznatky v chovu drůbeže – Lidmila – Orzságh – Podhradský – 1956

Veterinárně zdravotní posuzování drůbežářských výrobků - Ščennikov, Podlegajev - 1956 127 stran

Výstavba drůbežích farem – Kalina – 1956

Zavádění pokrokových metod v chovu drůbeže do praxe - Staněk - 1956  42 stran

 Zootechnika drůbeže – kolektiv – 1956

Cizopasníci a invasní choroby drůbeže - Dyk,Klimeš,Zavadil - 1957

Chov vodní drůbeže - Kalina- Muller - Klimeš - 1957

Líhnutí drůbeže - Mátl - 1957

Vodní drůbež – Kalina – Klimeš – Kruliš – Tláskal – 1957

Výživa a krmení drůbeže – ing Kozák – ing. Kučera – 1957

Nové poznatky v chovu drůbeže – Kalina – 1958 1 a 2 díl

Umělé líhnutí drůbeže - Orel - 1958

Abeceda chovu drůbeže – Podhradský – 1959

Chov moriek - Peter - 1959

Anatomie domácích ptáků – Kolda,Komárek - 1959

Chov slepic na hluboké podestýlce – ing.Mátl – 1959

Plemena drůbeže – kolektiv – 1959

Vejce jejich zpracování a ošetřování - Orel - 1959

Za rozšíření a zkvalitnění chovu drůbeže - Vavroušek - 1959 - 48 stran

Chov drůbeže – Podhradský – 1960

Plemenitba drůbeže – Podhradský – 1960

Pracovníkům v drůbežárnách - Přívora - 1960

Speciální zootechnika -chov drůbeže - Podhradský a kolektiv - 1960

Zápisník drůbežáře - 1960

Nemoci drůbeže – Klimeš – 1961

Organizace velkochovů drůbeže - Staněk - 1961

Výstavba a mechanizace drůbežáren – ing.Urban,Jirec - 1961

Plymutky – Josef Jarolím - 1962 31 stran

Průmyslové zpracování jatečné drůbeže – Orel – 1962

Velkokapacitní stájové objekty pro chov drůbeže - Franěk - 1962 49 stran

Výroba pečínkových kuřat - Bogdanov,Iofe - 1962

Hydinárstvo v Kanadě - Bogdanov, Vasiliev, Volkov, Dachnovskij - 1963 141 stran

Ochrana zdraví drůbeže - Krůza - 1963

Príručka pre chovatelov hydiny – Staněk – 1963

Příručka pro ošetřovatele drůbeže – Staněk – 1963

Speciální chov drůbeže – Hampl – 1963

Špeciálný chov hydiny - Hampl – 1963

Technologie drůbeže - Šíma, Michálek - 1963

Určování pohlaví jednodenních kuřat japonskou metodou - Ebelingová, Brandsch - 1964 57 stran

Drůbež zvěřina konzervy,ryby - Řež,Kavina - 1964

Líhnutí drůbeže - Musil, Tuláček 1964

Příručka pro ošetřovatele vodní drůbeže - ing.Peter - 1964

Hydina - Hlavka - 1965

Pripravujeme vajca - Klimentová - 1965

Vzorníky zakrslých plemen slepic – kolektiv – 1965

Atlas plemien hydiny – Malík – Štefka –1966

Ochrana zdraví drůbeže – Krůza - 1966

Collection of scientific report of the poultry research institute Ivanka pri Dunaji - Grom - 1966 - 134 stran

Průmyslový drůbežář - Vavroušek - 1967 255 stran

Obecný chov drůbeže – Orel – 1967

Seminář o výstavbě drůbežích závodů u velkých měst - 1968

Plemena drůbeže – kolektiv – 1969

Vzorník pro posuzování čistokrevných plemen vodní drůbeže,krůt a perliček - Žoha - 1970

Prevence nemocí drůbeže - 1970

Chov drůbeže – Rous – 1971

Výživa a odchov kuřat - Spěváčková - 1971

Príručka liahniara – Matušovič – Matušovičová – 1974

Vajce jako potravina - Smetana - 1974

Chov vodní drůbeže - Špaček - 1975 N

Chov husí a kačíc – Staško – 1976

100 a 1 drůbežích jídel - Kosek - 1977

Líhnutí drůbeže - Tuláček - 1977

Oravka – ing.Babuškin – 1977

Drůbežnictví včera,dnes a zítra – kolektiv – 1979

Drůbež zdravotní problematika velkochovů – Kožušník,Sochor - 1979

Kuře na sto způsobů - Lanská - 1979

Vzorník plemen drůbeže – Žoha – 1979

Hydina v racionálnej výžive - Malík - 1980

Plemená a produkčné typy hydiny – ing Malík – 1980

Technika krmenia hydiny u drobnochovatelov – Malík – 1980

Základy chovu hydiny – ing. Šolcová – ing. Chytilová – ing. Malý – 1981

Chov vodní drůbeže - Lazar - 1981 N

Choroby drůbeže - Kříž - 1982

Najvýkonnejšie plemená a typy hydiny – Zaťko – Malík – 1982

Stroje a zariadenia v hydinárstve - Matušovič, Svoboda - 1982  286 stran

Veterinárno- Chovatelské zásady pre velkochovy husí - Švec, Okál - 1982 135 stran

Receptury jídel z drůbeže - Chmelař - 1982

Chov drůbeže - kolektiv - 1982

Chov drůbeže – kolektiv – 1983

Chováme kury,morky a prepelice – Malík,Malíková - 1983 179 stran

Chováme kačice a husi – Malík,Malíková – 1983  173 stran

Chováme malú a okrasnú hydinu - RNDr. Ambruš – 1983 135 stran

Chov drůbeže - Šatava - 1984

Rady chovatelům slepic a krůt - 1984

Králík a drůbež - Nestával - 1984

Začínáme s chovem drůbeže – Keppert – 1984

Drůbež a drůbeží pochoutky - Sedláčková - 1986

Chov hydiny – Peter – 1986

Líhnutí drůbeže – ing.Tuláček – 1986

Rady chovatelům hus a kachen 1986

Technologia chovu hydiny – Hudský – 1986

Vzorník plemen drůbeže – ing.Tuláček – 1986

Stroje a zariadenia v hydinárstve – Košař – 1987

Technologicko – chovatelské postupy odchovu,chovu,výkrmu a liahnutia hydiny – Herz 1987

Veterinární péče v chovech lovné zvěře 1/1987 Divoký krocan metodika chovu - 1987

Systémy výživy, potřeba živin a charakteristika krmiv pro drůbež - Kodeš, Splitek , Závodský - 1988

Hydina a zverina vo výžive - Bobiš,Rudohorská - 1990

Chov hrabavé drůbeže v Československu - Snížek - 1990 N

Evropský vzorník plemen drůbeže - Tuláček - 1992

Drůbež na farmách a v drobném chovu – ing Výmola Csc - 1994

Stavby pro chov drůbeže - Konopásek - 1994

Základy chovu hrabavé drůbeže - Tůmová - 1994

Základy chovu vodní drůbeže – Tůmová – 1994

Chov vodní drůbeže - Kříž - 1994 N

Chov drůbeže jako hobby - Baumeister,Meyer - 1995

Chov hrabavej hydiny – Malík - 1995

Krmivářské suroviny,drůbež - Splítek - 1995

Technika v chovech nosnic - Brož,Kic - 1995

111 x vejce - Siuda - 1996

Drůbež,králík,ryby - Vlachová - 1997

Chov a výkrm drůbeže v drobných chovech – Šonka – 1997

Kniha o drůbeži Holokrčka – Jedlička – 1997

Základy výživy a technika krmení drůbeže – Kříž – 1997

Zpracování a ošetření drůbežích produktů - Kříž - 1997

Základy chovu netradiční drůbeže - Snížek - 1999

Základy chovu drůbeže - Holoubek - 2000 N

Drůbež a králík - Kodým - 2001

Chov hrabavé drůbeže - ing Tuláček - 2002

Drůbež a králíky - Malík - 2002

Encyklopedie slepic - Verhof-Verhallen,Rijs - 2003

Klinická Farmakalogie Drůbeže a Ptactva - Jurajda - 2003  186 stran

Vajíčka - Havránková - 2003

Drůbež 66x jinak - 2005

Ročenka klubu chovatelů plymutek v ČR - 2005 24  stran

Slepice - Verhoef - 2005

Výživa a krmení drůbeže - Zelenka, Zeman - 2006

Kapesní atlas slepic a zakrslých slepic - Schmidt, Proll - 2007

Chováme drůbež - Peitz - 2008

Národní plemena drůbeže v České republice - Pavel - 2008

Slepice chov a plemena - Schille - 2008

Lexikon Slepice - Pehle,Hackstein - 2008

100 let klubu chovatelů plymutek - Hertl - 2008

Drůbež - Vašák – 2008

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže – Ledvinka,Zita,Tůmová - 2009

Naše první slepice - Gomringer - 2012

Drůbež - Prombergerová - 2012

Začínáme s chovem slepic, hus a kachen - Estermann - 2013

Chov drůbeže - Drowns - 2014

 

Slepice výběr a chov slepic krok za krokem - Bryant - 2015

 Úspěšný chov slepic - Peitz, Bauer - 2016 105 stran

 

Oravka - Mudr Straka 2018 321 stran

 253

 

České drůbežnické časopisy

Naše drůbež 1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939

Hydinárský zpravodaj 6 / 1964

Drůbežář 1968 č 1,2,3,4,1969 č 1,4,1970 č 1,2,3,4,1971 č 1,2,4

Informační zpravodaj chovatelů drůbeže 1975, 1976 ,1977 č1,2,3,1978 č 4,1979 č 2,3,1980 č 1,3,4,1981 č 1,2,3,4,1982 č 1,2,4,1983č 1,2,3,4,1984 č 1,2,3,4,1985 č 1,2,3,4,1986 č 3,4,1987 č 1,2,3,4,1988 č1,2,1989 č 1,2,1990 č 1,2,3,4,1991 č 1,2,3,4,1992 č 1,2,3,4

Chybí nám Drůbežář 1969 č 2,3,1971 č 3,Informační zpravodaj

chovatelů drůbeže  1986 č 1,2, 1988 č 3,4, 1989 č 3,4

 

FOREING BOOKS:

Německé knihy (Germnany books)

Der Hühner oder Geflügelhof - Oettel - 1879 200 stran reprint

Die Geflugelzucht – Fries - 1883

Wasser und Ziergeflügel - Bungartz -1886 reprint 2017 80 stran

Katechismus der Geflügelzucht - Dürigen - 1890

Das Hausgeflügel - Baldamus - 1893

Die hühnerzucht – Freund - 1895

Taschenbuch der Rassegeflügelzucht - Kramers - 1899  27 stran a 90 tabulí

Geflügelzucht - Dürigen - 1906  1082 stran

Huperz Die geflügelzucht - Kuhse - 1907

Lehrbuch der nuzgeflügelzucht - Cremat - 1907

Die rationelle Fütterung des Geflügeles - Fattinger - 1907

Geflügelställe - Schubert - 1908 183 stran

Handbuch der Federviehzucht – Baldamus – Beeck – 1908 oba díly

Unser Hausgeflügel 1 Teil Das Grosgeflügel - Blancke - 1908

Unser Hausgeflügel 2 Teil Das Grosgeflügel - Blancke - 1908

Handbuch der Geflugelzucht - Durigen - 1909  271 stran

Geflügelzucht und haltung - Bode - 1910 ?35 stran

Rationelle Geflügelzucht - 1910

Landwirtschaftliche Federviehzucht - Beeck - 1913

Plymouths in Wort und Bild - Trübenbach - 1913 94 stran

Musterbeschreibungen unsere Rassegeflügels - Blancke 1913 155 stran

Lehrbuch der landwirtschaftlichen Nutzgeflügelzucht - Murauer - 1914

Durch welche Mittel kann die Geflügelzucht nach dem Kriege am raschesten gehoben werden Weininger - 1915 30 stran

Wie gewinnen wir billig Enten und Gänse - Wieninger - 1915 48 stran

 

Durch welche Mittel kann die Geflügelzucht nach dem Kriege am raschesten gehoben werden

 

Gänse, Gänsefleisch, Gänsezucht - Dürigen - 1916 52 stran

Geflügelställe - Schubert - 1916

Hühnerstallungen - Weininger - 1916

Die Geflügel - Zucht - Freund - 1917

Die tünstliche Brut und Aufzucht - Kirchner - 1918

Die Wyandotten - Woith - 1918

Goldene Regeln fur die bruteier - Wieninger - 1918

Eierverwertungs genossenschaften - Wieninger - 1918

Nutzbringende Gänsezucht - Hohman - 1918

Welches ist das beste Nuzhuhn - Wieninger

Die homöopathie Behandlung des Geflügels - Wieninger

Die häusigsten Krankheiten des Geflügels - Wieninger

Krankheiten der kücken - Wieninger

Die goldenen regeln der tunftlichen brut - Wieninger - 1918

Truthuhn und Perlhuhn - Aldenhoven,Schifferer - 1918  48 stran

Rationelle Truthühnerzucht - Trübenbach - 1919  65 stran

Otto Grünhaldts Industrielle Geflügelzucht - Ulrich - 1919  120 stran

Nutzhühner – Bungartz - 1919

Geflügelfütterung – Trübenbach - 1920

Das ABC der prakt. Enten Zucht - Trübenbach - 1920

Der Praktiker in der Geflügelzucht - Wulf - 1920 80 stran

Geflugelzucht - Durigen 3 vydání 1 a 2 díl - 1921 550 stran a 551 stran

Leitfaden der Geflügelzucht - Dürigen - Pribyl - 1921

Hupertz Geflügelzucht - Klessner - 1921

Hühnerzucht - Bosse - Wulf - 1921

Das Grossgefluegel – Pfenningstorff - 1922 oba díly

  • Anleitung zur Einrichtung einer Geflügelhaltung sowie zur Zucht und Pflege von Wassergeflügel und Hühnern - Klessner - 1922 46 stran

Nutzentenzucht - Albrecht - 1922

Geflügelzucht - Becker - 1924

Monatskalender für Geflügelzüchter - Wulf - 1924

Kleine Vererbungs und Züchtungslehre für geflügelzüchter - Bartsch - 1925

 

Die Einflus des Hyperthyreoidismus auf Wachstum und Pigmentierung des Gefieders bei ausgewachsenen Hühner - Podhradsky - 1926

Hühnerstallungen - Weininger - 1926 2 vydání 117 stran

Die Rassebeschrebungen der hühner, zwerghühner des Gros und Wassergeflügels - Wulf - 1927

Über den Einflus des Hyperthyreoidismus und des Hyperthymismus auf Reifung, Wachstum und Pigmentierung des Gefieders

bei ausgewachsenen Hühner - Kříženecký,Podhájský - 1927

Gewinnbringende Lege Entenzucht - Quast- Beetz - 1928 40 stran

 Handbuch der Geflügelkrankheiten und der Geflügelzucht - Heelsbergen - 1929

Geflügel Buch - Wulf - 1930

Das Ganze der Geflügelzucht - Herzog - 1930

Die Geflügel - Zucht - Freund - 1930

Nutzbringende Hühnerzucht - Hohmann - 1930

Zwerghuhnzucht – Grzimek - 1930

Geflügelstalle - Munter - 1931

Wirtschafts geflügelzucht und haltung - Römer - 1931

Zuchtung und Haltung von Nuzgeflügel als Nebenerwerb - Engler - 1931

Das kleine Geflugelbuch – Grzimek – 1934

Geflügelställe,kückenheime und Kleintierzüchterbedraf - Konwiczka - 1935

Geflügel-zucht - Schmied - 1935

Die natürliche Brut - Hohmann - 1936

Das Wassergeflugel – Nestmann - 1939

Krantes geflugel – Grzimek – 1939

Die luftige huhner fibel 1940

Max Mucke - Motorbrüterfabrik - 1940

Die Zwerghühnerrassen - Woith - 1940 169 stran

Unsere Zwerghühner - Scheiding - 1940 72 stran

Praktische Geflugelstallungen – Drews - 1942

Geflügelzucht - Blancke - Mantel - 1943

Zeitgemase Geflugelfutterung –Galzwedel – 1943

Geflügelzucht - Blancke - Mantel - 1944

Jahrbuch fur Geflugelzuchte - 1947, 1948 - 144  stran

Die Züchtung unseres Rassegeflügels - Klein - 1947

Die Geflügelkrankheiten - Lerche - 1949

Die Musterbeschreibung des Gros und Wassergeflügels der Hühner und Zwerghühner - Becker - 1949 

Nutzentenzucht - Wulf - 1949

Die Hühnerrassen - Münter - 1950

Kleine Züchtungsfibel für Geflügelzüchter - Krebs - 1950 55 stran

Taschenbuch des Rassegeflugelzuchters - 1950  160 stran

Geflugelzucht und Haltung – von Kelner – 1950

Nutzbringende Geflügel - Haltung - Fritz - 1950

Nutzbringende Zwerghuhnzucht - Grzimek - 1950

Die wichtigsten Küken und Aufzuchtkrankheiten - Geisler - 1951

Die Musterbeschreibungen des Groß- und Wassergeflügels, der
Hühner und Zwerghühner, 1951

Geflugel - Krankheiten - Roth - 1951

Nutzbringende Gänsezucht - Münter - 1951

Die Musterbeschreibungen des Gros und Wassergeflügels der

Hühner und Zwerghühner - Reichel - 1953

Nutzbringende Geflugel – wirtschaft – Romer – 1953

Zwerhühner und ihre Zucht - Münter - 1953

Das Geflugelbuch - Dr. Schacht,Juhre - 1954

Muskator Geflügelbuch - 1954

Das Rassegeflugel - Hühner 1 Juhre - 1954

Der kleine Gänse und Entenhalter - Muller - 1954

Hühner - Album - Stolp - 1954

Puten Ganse Enten - Munter - 1954

Unsere Haushuhn – Dr.Hein – 1954

Zucht und Rassekundlicher bilder atlas des Geflügels -Witzman,Zurth - 1954

Das Rassegeflugel - Hühner 2 Juhre - 1955

 Das Rassegeflügel - Grossgeflugel - Juhre - 1955

Das Rassegeflugel - zwerghühner  Juhre - 1955

Die Truthuhner - Romer - 1955 128 stran

Blaue Andalusier - Wüst - 1956

Das Geflügeljahr - Comberg - 1956

Fragen der geflügelhaltung - Stahl - 1956

Jahrbuch fur geflugelzuchter - 1956/57  151 stran

Monatskalender für den Geflügelzüchter - Münter - 1957

Das Wirtschaftsgeflügel, Berlin 1957

Gewinnbringende Enten-Mast - Friese 4 auflage - 1957  80 stran

Das Deutsche Zwerghuhn - Müller - 1958

Das Nackthalshuhn – Noack – 1958

Die Entenmast - Rudolph - 1958

Bauten für die Intensivgeflügelhaltung - 1960

Der Große Rassegeflügelstandard in Farben, Reutlingen 1960  247 stran

Die Geflugelzucht und Geflugelhaltung in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben der DDR - Harnisch -1960 47 stran

Fortschrittliche Erfahrungen bei der Eier und Geflügelfleischerzeugung - 1960

Hilfe für krankes Geflügel - Hartwick - 1960

Zucht und Haltung des Zwerghuhns - Kohlmann - 1960

Unsere Zwerghuhnrassen, 2. Auflage, Reutlingen o.J. (1960er?)

Geflügelwirtschaft - Müller - 1961

Putenzucht - Peter - 1961

Unsere Wildenten - Boback - 1962

Rationelle Putenzucht und Putenhaltung - Lueddeckens,Kolkreuth,Christen,Henker,Hille- 1962 

Die Zuchtrichtlinien für Groß- und Wassergeflügel, Hühner und
Zwerghühner, - VKSK Berlin 1963

Verzzzeichnis der Rassgeflügel - Preisrichter - 1963 39 stran

Wasserziergeflügel - Kolbe - 1966

Zwerghuhnrassen - Münter - 1966

Der kleine Hühnerhalter - Müller - 1968

Unser Rassegeflügel - Marks,Krebs - 1968

Deutscher Rassegeflügel Standard - 1969

Zucht und Haltung von Gänsen - Marks - 1970

Ziergeflugel im Garten - Trossen - 1971 135 stran

Deutscher Rassegeflügel Standard - 1974

Die Hausenten – Dr. Rudolph – 1975

Kompendium der Geflügelkrankheiten - Siegmann - 1976

Unsere Gänse und Enten - Schmidt - 1976

Chrnik Des Vereins Der Geflügel und Vogelfreunde 1877 - 1977 132 stran

 

Entstehung, Entwicklung und Zuchstandt der rebhuhnfarbigen und braungebanderten Zwerg-  Wyandotten - Doll - 1978

Nutz und Ziergeflügel - Scholtyssek,Doll - 1978

Jahrbuch fur Rassegeflugel-,Ziergeflugel-, Exoten- und Kanarienzuchter- 1979  160 stran

Kampf-,Ur-und Langschwanzhühnerrassen  - Schriewer, Marks - 1979 64 stran

Lehrheft für rassegeflügelzüchter im Verband der Kleigärtner, Siedler und Kleintierzüchter - 1980 48 stran

Unsere Zwerghuhn-Rassen - 1980

Jahrbuch fur Rassegeflugel-,Ziergeflugel-, Exoten- und Kanarienzuchter- 1981  160 stran

Chronik 100 Jahre BDRG - Doll -1981

Kleintiere richtig fütteren - Pingel - 1981

Kleintierställe selbst gebaut - Gratz - 1982

Deutsche Reichshuhner und Zwerg- Reichshuhner - 1983  136 stran

 Die Australorps und Zwerg- Australorps - Schwandt - 1983 32 stran

 

Die Huhnerrassen - Band 1 Kampfer und schwere Typen - Schmidt -1983

Gänse - Schneider - 1983

Hühnerzucht für jederman - Sperl - 1983 3 vydání

Kampfer und zwerg kampfer – Detering – 1983

Hühner - Zimmer - 1983 222 stran

100 Jahre Verband Bayerischer Rassegeflügelzüchter  Bartl - 1984

Truthuhner - Tuller - 1984 - 120 stran

Die Geschichte des silberfarbigen Italiener - Huhnes - Doll - 1984

Das Haus-huhn - Marks,Ziemsen - 1985

Enten - Pingel - 1985

Plymouth Rocks Zwerg Plymouth Rocks - Detering - 1985

Verzwegte Hühnerrassen – Krebs – 1985

125 Jahre Geflügelzucht in Westfalen - Detering - 1986

Die Geschichte der deutschen Zwerghuhnzucht - Doll - 1986

Geflügel krankheiten - Schobries - 1986

Huhner, Ganse Enten - Esterman - 1986 126 stran

Puten - Gigas - 1986  175 stran

Puten in aller Welt - Doll - 1986 92 stran

Zucht und Haltung von Gänsen - Marks - 1986 76 stran

Ratschlage fur die Huhnerhaltung – Schone – 1986

Federfüssige Zwerghühner - 1987  14 stran

Federfüssige Zwerghühner - Mahr - 1987  - 235 stran

Mittelfranken 100 Jahre im Dienste der Rassegeflügelzucht - Waldenburger - 1987

Geflugelfutterung - Jeroch - 1987

Internationales Handbuch der Tierproduktion Geflügel -Schwark,Mazanovski,Peter - 1987

Enten - Raethel - 1988

Augsburger Huhn - Bartl - 1989

Handbuch der Kampferrassen – Kolektiv – 1989

Schone Japaner, Phonix und Zwergphonix Huhner - Ismer - 1989  84 stran

Standard fur Gros- und Wassergeflugel,Huhner und Zwerghuhner –kolektiv – 1989

Seltenfarbige Italiener - Pfeffer - 1989   143 stran

Vom Faverolles zum Deutschen Lachshuhn - Doll - 1989

Rheinländer und Zwerg Rheinländer - 1990

Rhodeländer - Doll - 1990

Zwerg- Cochin Kaiserhühner aus Peking – Doll - 1990

Italiener und Zwerg – Italiener - Kolektiv – 1991

Unsere zwerghuhnrassen - Schwarz - 1991

Chronik des Frankfurter Geflügelzüchtervereins von 1867 - Doll - 1992

Geschichte der württembergischen Rassegeflügelzucht - Doll - 1992

Brahma und Zwerg-Brahma Cochin und Zwerg-Cochin - Kröger,Gänzle,Doll - 1993

Der Geflugelhof - Rhein - 1993  164 stran

Kraienköppe und Zweg Kraienköppe Orloff und Zwerg Orloff - Wilbs,Keller - 1993

Mitteldeutsche Huhnerrassen - Heske, Dubiella, Schneider - 1993 116 stran

Nachfahren der Sprenkelhühner Nordwesteuropas - 1994

Hühnerzucht für jederman - Sperl - 1994

100 Jahre Rassegeflügelzucht in Baden - Steinke - 1994

Chronik des Verbandes der Sondervereine für Hühner, Gros und Wassergeflügel - Doll - 1994

100 Jahre Sonderverein der Züchter des schwarzen Italienerhuhnes 1895 - 1995 48 stran

Deutscher Rassegeflügel - Standard - 1995

Die Brakel - Barteldrees - 1996 - 167 stran

Geliebtes Deutsche Zwerghuhn - Schwarz - 1996

Handbuch der huhnrassen - Wandelt,Wolters – 1996

Niederrheiner und Zweg Niederrheiner - Roth - 1996

Orpington und Zwerg-Orpington - Wolff,Buck - 1996

Seidenhuhner und Zwerg- Haubenhuhner – Herrnkind – 1996

Chronik des Landesverbandes Thüringer Rassegeflügelzüchter -

Zaubitzer - 1997

Handbuch der Zwerghuhnrassen – Wandelt,Wolters – 1998

Rassegeflügelzucht - Kramer - 1999 reprint z roku 1926

Vollhaubenhühner und deren Zwerge - Schöne - 1999

New Hampshire und Zwerg - New Hampshire - Langhorst, Jahn - 1999  31 stran

Der grose Geflügelstandard in farbe band 3 Wassergeflügel Gänse und Enten - Platzbecker - 2000

Das Zuchtbuch im Wandelt der Zeit - 2000

Geflügeltes - Schille,Kühn - 2000

Geflugel naturlich und artgerecht halten - Stern - 2001 104 stran

70 Jahre Sonerverein der Züchter des Zwerg - Hamburger - Huhnes 2003 50 stran 

 

75 Jahre 1928 - 2003 Sonderverein der Zwerg- Rhodelander-Zuchter

Chronik 125 Jahre Landesverband Hannoverscher Rassegeflügelzüchter - Dopmann - 2004

Gluckliche Huhner - Unterweger - 2004

Orpington und Zwerg-Orpington - Lawall,Schellschmidt – 2004

Praxis der huhner und zwerghuhnzucht – Schone,Peschke - 2004

Taschenatlas Hühner und Zwerghühner - Schmidt,Proll - 2005

Chronik 125 Jahre Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter - 2006

Geflügel - krankheiten - Jodas,Woernle - 2006

Hühner - krankheiten - Lüthgen - 2006

Italiener und Zwerg-Italiener - Wesch - 2006 76 stran

Vererbung bei Hühnern und Wassergeflügel - Six,Müller - 2007

Zwerghühner - Bauer - 2007

100 Jahre SV Italiener seltener Farbenschläge - Langer - 2007  23 stran

Seidenhühner und Zwerg - Haubenhühner - Peschke, Droste -2007

Geflügelställe und Ausläufe - Stach - 2008

Gros und Wassergeflügel - Schmidt, Proll - 2008 128 stran

 

Chabo - Bartl, Kroll - 2008

Huhner - Graham - 2008  208 stran

Dumonts Kleines Lexikon der Hühner - Pehle - 2008 294 stran

Hühnerställebauen - Bauer - 2008 112 stran

Rassegeflügel verbindet die Völker - Detering - 2010

Brahma und Zwerg Brahma/ Cochin und Zwerg - Chocin -Helfer,Greishaber - 2010

Huhner,Ganse,Enten - Estermann - 2010

Gänsezucht und Gänsehaltung - Schneider - 2010 2 vydání

Federfüsige Zwerghühner in der Welt zuhause - 2011

Praxis der vererbung bei unseren hühnerrassen - Peschke - 2011

Hühner prachtvolles Federvieh - Schiering - 2011

Rassegeflugel kompakt - Schmidt, Proll - 2011  512 stran

Hühnerställe bauen - Bauer - 2012

Chabo rundblick 2012 - 1

Chabo rundblick 2012 - 2

Zwerghuhner Die moderne Alternative - Otillinger - 2012  101 stran

Huhner - Krankheiten - Luthgen 2013  64 stran

Niederländische Haubenhühner und deren Verwandte band 2 - Weber, Fischer - 2014

Taschenatlas Huhner und Zwerghuhner - Schmidt, Proll - 2014  192 stran

Das Grose Buch der Huhnerhaltung - Gutjahr - 2015

Geflügel zeitung spezial Urzwerghühner - 2017 - 67 stran

Monatskalender fur geflügelzüchter - Wulf

Die Huhnerrrassen - Munter

Zverghuhner und ihre Zucht - Munter

Huhnerzucht – Munter –

Wie verhüte und behandle ich Geflügel - Krankheit

 

Zeitung

 

Blätter für Geflügelzucht - 1871, 1875

 

265

Švýcarské knihy (Swiss book)

Die Krankheiten des hausgeflügels - Eberhardt - 1914

Zucht und Haltung von nuzgeflügel - Engler - 1931

Zwerghuhnzucht in der Schweiz - Enderlin - 1946 - 80 stran

Schweizerische Geflugelzuchtschule XI. Jahresbericht - 1946 45 stran

Schweizerischer Geflügelstandard - SKG - 1965

125 Jahre Schweizerische Rassegeflügelzucht - Zürcher, Bovet - 2016 - 392 stran 

4

Francouzské knihy

Vinchon, Arnould - Cours d'aviculture et de cuniculiculture - 1935 359 stran

1

Polské knihy (Poland books)

Gospodarski chow ptactwa domowego - Trybulski - 1947

Poradnik chovu drobu - Gibes - 1954  183 stran

Chow kur - Wisniewska - 1964  216 stran

Przydomowy chov drobu - Stern -  2003  112 stran

Kury ozdobne - Jablonski,Gorazdowski  66 stran

Kury ozdobne - Kruszewicz - 2002

Drob ozdobny - Pudyszak – 2004

Kurnik przydomowy – Bauer - 2008  111 stran

8

Anglické a Americké knihy (English and American books)

The Practical Poultry Keeper - Wright - 1885  247 stran

Poultry for Prizes and Profit - Long - 1909

Poultry - Keeping - Brooke – 1910  128 stran

The Corning Egg Farm Book - Himself - 1912 198 stran

The Encyclopedia of the poultry yard – Shaw - 1913  177 stran

The Corning Egg Farm Book - Himself - 1913 198 stran

The american standart of perfection - 1915  368 stran

Fortunes From Eggs - Good - 1919  128 stran

Poultry and squabs - Foy - 1919  96 stran

Catalog - Williams – 1925  12 stran

The British Poultry Industry - 1936 102 stran

The American Standard of perfection – 1947   492 stran

The American Standard of perfection - 1952

Brahma Fowls - Freeman, John M. -1968

Keeping Dickens – 1970 

Keeping chickens - Staples  - 1970  46 stran

Bantam for pleasure and profit – 1970  32 stran

Chick rearing and Hatching for the beginner - 1970 32 stran

Bantams and Miniature Fowl - Silk - 1974 142 stran

The egg and you - Chairman 1974

Understanding Japanese Bantams - Palin - 1980  114 stran

Bantams in Colour - Roberts - 1984 49 stran

Races of domestic poultry - Brown - 1906 reprint - 1985  234 stran

The Mini Encyclopedia of Exhibition Poultry - Kay - 1985  80 stran

A History of Bantams - Kay 1988  96 stran

An Introduction to Exhibition Poultry Volume 1 - Kay - 1988 64 stran

An Introduction to Exhibition Poultry Volume 2 - Kay - 1988 64 stran

ABC of Poultry Genetics -Hollander – 1990

Books on poultry - Palmer - 1990  68 stran

Poultry feed nutrition guide - 1992

Domesticated Duck a Geese Batty - 1996  232 stran

Poultry house construction - Roberts - 1997  92 stran

Call Other Bantam Ducks - Terrell, Kay, Ashton - 1998 167 stran

Poultry shows showing - Batty - 1999

Old English game colour guide - Batty - 2000  128 stran

Practical poultry keeping - Batty - 2000  207 stran

Lewis Wright His Poultry - Batty - 2001  130 stran

Poultry colour guide - Batty - 2001

Extraordinary Chickens - Armytage - 2003 320 stran

The Spirit of Japanese Game - Keeling - 2003  55 stran

Old Poultry Breeds - Hams - 2004  40 stran

Starting with chickens a beginners guide - Thear - 2006  96 stran

Old Englisch Game Bantams - Baty - 2006 160 stran

Domesti geese - Ashton - 2006 192 stran

Showing Poultry - Drowns - 2016 83 stran

41

Ruské (Russian books)

Osnovy gusevodstva - Zelenskaja - 1952  190 stran

Indejki - Prevo,Pankratev - 1954  60 stran

Pticevodstvo - Tretjakova - 1954  302 stran

Porody selskochozjajstvenoj ptici -  Sasss- Tissovskij - 1955

Cesarki -Vejcman - 1959 61 stran

Virašivanie mjasnych cipljat - Bogdanov,Jofe - 1961 87 stran

Selskochozjajstvenaja ptica - Šapovalov,Jofe - 1967  132 stran

7

Francouzké (French books)

Aviculture - Voitellier - 1909

La pathologie des oiseaux – Lesbouyries – 1941

Traité Daviculture - Moureaux - 1947  471 stran

3

Holandské (Dutch book)

Hoenderrassen 1 – Houwink – 1909 reprint  560 stran

Hoenderrassen 2 – Houwink – 1914 reprint 561 - 976 stran

N.H.B. - D.V. Pluimvee - Standaard deel 2 - 1946 114 stran

Aalbers C. - Dwerghoenders als liefhebberij, 3rd ed, Zutphen o.J.

Herenhoenders Brabanters, Kraaikoppen en Nederlandse Uilebaarden in perspectief - Kroon - 2010  192 stran

Fokkarsboek Leghorns - Glastra, Maas, Albada, Dam, Rolfesma, Blauwhof - 2018 - 196 stran

6

Belgické (Belgian book)

Traité d aviculture sportive – Willems,Brandt  1971  365 stran

The Belgian breeds Die belgische Rassen - Verelst - 2009

2

 

Maďarské (Hungarian book)

 

A baromfi tenyésztése - Baldy , Bálint - 1954  303 stran

A baromfi tenyésztése - Baldy , Bálint - 1957 370 stran + obrázky

A baromfikeltetés kezikonyve - Béla -1957  249 stran

Régi magyar baromfifajták - Old Hungarian Poultry - Szalay - 2002  111 stran

Dísztyúkok - Schmidt -  2004  215 stran

Törpe dístyúkok - Schmidt  2005 225 stran

6

Dánské (Danish book)

Skandinávský vzorník drůbeže – 1989

1

celkem (summary) - 592